Coreteka — це міжнародна продакт-студія, що спеціалізується на розробці ІТ-продуктів у сфері логістики, ритейлу та агро. Більш ніж 80 наших співробітників розробляють інтелектуальні продукти у Миколаєві, Києві та Лос-Анджелесі.
27 червня 2022

Staff Machine Learning Engineer (L3) (вакансія неактивна)

віддалено

Зараз CoreTeka шукає Staff ML інженерів у команду для участі в проекті Outreach.io — технологічної компанії наступного покоління. Ви отримаєте можливість працювати з розробниками та менеджерами високого рівня із США, але з поправкою на європейський часовий пояс (тому вам не потрібно працювати вночі, просто відвідуйте вечірні зустрічі пару разів на тиждень).

Ми хотіли б запросити вас подати заявку, якщо ви відкриті до нових знань, хочете досліджувати та готові поділитися своїм досвідом, навіть якщо ви не вважаєте, що відповідаєте всім вимогам, перерахованим нижче.

Як інженер з машинного навчання в команді Conversational Intelligence ви відповідатимете за створення систем, які обробляють аудіо та текстові потоки в реальному часі від нашого Knowledge AI Assistant. Ви створюватимете масштабовані платформи та системи машинного навчання для обробки великих обсягів даних. Розробляйте системи машинного навчання з низькою затримкою та високою пропускною здатністю, які повинні масштабуватися для нашого зростаючого бізнесу.

Ваші щоденні задачі включатимуть:

 • Роботу з голосовими потоками та транскрипціями голосових потоків у реальному часі для отримання даних та корисної інформації для клієнтів
 • Аналіз релевантності отриманих даних, продуктивності алгоритмів вилучення та оцінку продуктивності сторонніх API обробки голосу
 • Пошук способів створення високої доступності в системі, яка має багато рухомих частин, не всі з яких безпосередньо під вашим контролем
 • Співпрацю із зацікавленими сторонами, щоб переконатися, що наші клієнти мають інструменти, необхідні для досягнення успіху на нашій платформі
 • Пошук швидких способів створення прототипу та тестування можливих рішень великих проблем
 • Пошук найкращої рентабельності інвестицій для будь-якої проблемної точки.

Основні кваліфікації:

 • Понад 6 років досвіду створення якісного коду на Python, Java, Go або C++ разом із глибокими навичками розробки програмного забезпечення
 • Досвід роботи з хмарними платформами даних і проектами безперервного розгортання
 • Досвід впровадження конвеєрів машинного навчання є плюсом
 • Досвід створення платформ з нуля є плюсом
 • Бажання робити більше, щоб допомогти іншим членам команди
 • Здатність визначати пріоритетність деталей на шляху ітеративної доставки
 • Можливість швидко освоїти нові технології та почати робити свій внесок.

Про команду

Команда Conversational Intelligence займається створенням найкориснішого та найскладнішого помічника зі штучним інтелектом для клієнтів Outreach. Продукт компанії Outreach Kaia (Knowledge AI Assistant) допомагає користувачам як під час зустрічей, так і після них, бути більш продуктивними для всіх потенційних клієнтів. Як команда, ми:

 • Керуємо усіма функціями, починаючи від виявлення потреб клієнта аж до внутрішньої реалізації
 • Ми добре співпрацюємо та розподіляємо технічне керівництво по всій команді
 • Виконуємо гнучку розробку зі спринтами та регулярними ретроспективами
 • Функціонуємо у високопрогресивному середовищі швидких ітерацій, зосередженому на забезпеченні сталого, поступового зростання цінності для клієнтів.

Ми надаємо нашій команді:

 • Гнучкий графік
 • Оплачувані відпустки
 • Вихідні дні відповідно до державних свят України
 • Інтерактивне залучення до побудови та оптимізації процесів розробки
 • Професійний розвиток.

Currently CoreTeka is seeking a Staff Machine Learning Engineer to join a next-generation technology company’s project Outreach.io. You will get the opportunity to work with high level USA based engineers and managers, but with a correction to the European time zone (so you don’t need to work at night, just attend evening meetings a couple of times per week).

We would like to invite you to apply if you are open to new knowledge, like to investigate and ready to share your background, even if you don’t think you meet all of the requirements listed below.

Role

As a Machine Learning Engineer in the Conversational Intelligence Team you will be responsible for building systems that process real-time audio and text streams from our Knowledge AI Assistant. You will build scalable machine learning platforms and systems to handle large quantities of data. Engineer low-latency and high-throughput ML systems that must scale for our growing business.

Daily Adventures

 • Working with voice streams and real-time transcriptions of voice streams to extract intelligence and actionable insights for customers
 • Analyzing the relevance of extracted intelligence, performance of the extraction algorithms, and evaluating the performance of third party voice processing APIs
 • Finding ways to engineer high availability into a system that has lots of moving parts, not all of which are directly under your control
 • Working with stakeholders to make sure our customers have the tools they need to be successful on our platform
 • Finding quick ways to prototype and test possible solutions to large problems
 • Looking across the stack for the best return on investment for any given pain point.

What we are looking for

 • 6+ years of experience shipping production quality code in Python, Java, Go or C++, along with strong software engineering skills
 • Experience with cloud-based data platforms and continuous-deployment projects
 • Experience with implementing machine learning pipelines is a plus
 • Experience building platforms from scratch is a plus
 • Willing to go above and beyond to help other team members
 • Ability to prioritize details along a path of iterative delivery
 • Ability to quickly ramp up new technologies and start contributing.

About the Team

The Conversational Intelligence Team is on a mission to build the most helpful and sophisticated AI assistant for Outreach customers. The company’s product, Outreach Kaia (Knowledge AI Assistant) helps customers both during and after their meetings to be more productive across all their prospects. As a team, we- Own features end-to-end, from the customer need all the way to the back-end implementation- Are highly collaborative and distribute technical leadership throughout the team- Do Agile development, with Sprints and regular retrospectives- Function in a highly progressive, quick-iteration environment focused on delivering consistent, incremental customer value.

We provide our team with

 • Flexible schedule
 • Paid vacation, sick leaves
 • Days off according to the Ukrainian national holidays
 • Interactive engagement in development processes building and optimization
 • Professional development.