For more than 40 years, Chemonics has remained dedicated to helping people live healthier, more productive, and more independent lives. Our global community of experts spans across technical areas, geography, and backgrounds to deliver innovative ideas, thoughtful leadership, and high-quality results to our work.
20 лютого 2024

Спеціаліст/ка з інформаційних технологій та безпеки / IT Specialist and Security (вакансія неактивна)

Київ

Кімонікс Інтернешнл Інк, консалтингова фірма у сфері міжнародного консалтингу, шукає Спеціаліста/ку з інформаційних технологій та безпеки для Офісу перехідних ініціатив (OTI) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Опис програми

Офіс перехідних ініціатив (OTI) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) присутній в Україні з 2014 р., допомагаючи підтримувати її демократичну та орієнтовану на Європу трансформацію. Зосереджуючись спочатку на потребах стабілізації та кризі переміщення, спричинених вторгненням Росії у східну Україну, Проєкти ОТІ «Зміцнення громадської довіри» (UCBI) і UCBI II адаптували свої цілі таким чином, щоб сконцентрувати свої зусилля на зміцненні громадської довіри на місцях до процесів загальнонаціональної реформи, підсиленні згуртувальних наративів, що ґрунтуються на демократичних і громадянських цінностях, і реагуванні на нові загрози стабільності. У лютому 2022 р. OTI запустив Проєкт UCBI III — механізм реагування на надзвичайні ситуації для подолання наслідків брутального і невиправданого вторгнення Росії. Теперішні програми UCBI III спрямовані на виконання чотирьох завдань: 1) Надання українським голосам можливості розширення підтримки єдності, демократичності та незалежності України; 2) надання уряду та громадянському суспільству у ключових сферах можливості швидко вирішувати першочергові завдання, які ставить війна; 3) Мобілізація українців навколо спільних, об’єднувальних цінностей для формування майбутнього країни; та 4) Сприяння діяльності, спрямованій на національне зцілення та досягнення правосуддя за звірства.

Поточний проєкт USAID/OTI — UCBI 4 — покликаний сприяти об’єднаному, демократичному та орієнтованому на Європу відновленню України від наслідків вторгнення Росії. Ця мета буде досягнута шляхом виконання трьох початкових завдань:

 1. Підсилення прозорості та доступності процесів відновлення, що відображають місцеві пріоритети в найбільш постраждалих від війни регіонах.
 2. Зміцнення зв’язків між тимчасово окупованими Росією територіями та іншими частинами України.
 3. Сприяння залученню громадян до життя своїх громад задля зміцнення їхньої стійкості та побудови кращого майбутнього.

Опис посади:

Посада Спеціаліста/ки з інформаційних технологій та безпеки — це довгострокове призначення з повною зайнятістю, яке зосереджено на підтримці ІТ-систем та інфраструктури проекту та наданні підтримки персоналу проекту та зацікавленим сторонам.

Обов’язки:

 • Виявлення неполадок в ІТ-системах проєкту, проблем у кінцевих точках і мережі, діагностування та усунення несправностей мережі, апаратного та програмного забезпечення.
 • Встановлення, налаштування та технічне обслуговування комп’ютерного апаратного забезпечення, системного програмного забезпечення (операційних систем) і прикладних програм відповідно до стандартної(их) конфігурації(й) ІТ-системи та забезпечення застосування патчів і оновлень на основі визначених угод про рівень послуг (SLA).
 • Надання своєчасної технічної підтримки та проведення навчання для співробітників проєкту.
 • Технічне обслуговування та контроль програмного й апаратного забезпечення серверів, мережевих екранів, комутаторів, комп’ютерів, лептопів, принтерів, сканерів тощо.
 • Підтримка зв’язку з ІТ-командами Головного офісу Кімонікс для забезпечення дотримання проєктом політик і процедур у сфері ІТ.
 • Забезпечення відповідності ІТ-систем проєкту Стандартам і політикам ІТ-безпеки Кімонікс.
 • Додавання або видалення пристроїв до/з Azure Active Directory/Microsoft Intune.
 • Зміна паролів користувачів і налаштувань багатофакторної автентифікації (за потреби).
 • Повідомлення та реагування на несанкціоноване використання програмного забезпечення.
 • Адміністрування та технічне обслуговування локальної мережі (LAN), у тому числі комутаторів, точок доступу та мережевих екранів.
 • Адміністрування та технічне обслуговування ІТ-обладнання, в тому числі управління інвентаризацією, оновлень, ліцензій, версій програмного забезпечення тощо.
 • Вивчення нових прикладних програм у сфері ІТ з метою оптимізації функціонування офісу.
 • Сприяння діям із відновлення безпеки, спрямованих на GTI, на пристроях, мережах і програмах.
 • Доведення корпоративних ІТ-політик і політик кібербезпеки до відома місцевого персоналу.
 • Виконання інших завдань (за потреби).
 • Участь в обов’язкових координаційних нарадах з питань ІТ, які проводитиме Регіональний керівник відділу управління діловими відносинами.
 • Негайне інформування про будь-які порушення ІТ-безпеки.
 • Забезпечення невикористання обладнання з вичерпаним строком служби.

Вимоги:

 • Щонайменше п’ятирічний досвід у сфері інформаційних технологій
 • Досвід користування службами Office 365
 • Досвід роботи з провайдерами посвідчень (IdP) на кшталт Microsoft Active Directory/Azure Active Directory
 • Досвід роботи з системами керування конфігурацією на кшталт Group Policy, SCCM, Microsoft Intune
 • Досвід створення мереж (LAN/WAN), бажано на продуктах Meraki
 • Досвід ідентифікації, діагностування та розв’язання проблем
 • Добре розуміння бібліотеки інфраструктури інформаційних технологій (ITIL) і SLA
 • Досвід роботи з Microsoft SharePoint, як системою електронного документообігу
 • Сертифікація Microsoft на рівні CompTIA A+ Сертифікація Security+, Network+, MCP буде перевагою
 • Продемонстроване розуміння концепцій обчислювальних мереж і системного адміністрування, в тому числі Active Directory
 • Сильні навички спілкування (усного та письмового) англійською мовою дуже бажані.
 • Вміння працювати в команді та самостійно з мінімальним контролем.
 • Відмінні міжособистісні, аналітичні та навички клієнтського обслуговування.
 • Захоплення міжнародним розвитком, бажаний досвід у цьому секторі.
 • Практичні знання основних засобів контролю безпеки, в тому числі:
  — впровадження та управління базовими конфігураціями безпеки апаратного та програмного забезпечення; усунення несправностей конфігурації брандмауера локального пристрою; реєстрація Microsoft Intune, управління мобільними пристроями, управління мобільними додатками, управління та конфігурація інфраструктури віртуального робочого столу (VDI); розв’язання для виявлення і захисту кінцевих точок, у тому числі Microsoft Defender і CrowdStrike; досвід усунення несправностей у віртуальних приватних мережах (VPN), базове розуміння процесів і процедур реагування на інциденти безпеки.
 • Для військовозобов’язаних осіб у військовому квитку обов’язкова наявність відмітки про постановку на військовий облік.

-----------------------------

Position Overview:

The IT Specialist and security position is a long-term full-time assignment focused on supporting the project’s IT systems and infrastructure and providing support to project staff and stakeholders.

Program Description

The United States Agency for International Development (USAID) Office of Transition Initiatives (OTI) has been in Ukraine since 2014, helping support its democratic and European transformation. Initially focusing on stabilization needs and the displacement crisis resulting from Russia’s invasion of eastern Ukraine, OTI’s Ukraine Confidence Building Initiative (UCBI) and UCBI II adjusted objectives to focus increasingly on building local confidence around national-level reform processes, amplifying unifying narratives grounded in democratic and civic values, and addressing nascent threats to stability. In February 2022, OTI launched UCBI III as a contingency response mechanism to address the impacts of Russia’s brutal and unjustified invasion. UCBI III currently programs towards four objectives: 1) Enable Ukrainian voices to build support for Ukraine’s unity, democracy, and independence; 2) Enable government and civil society in key areas to rapidly respond to critical priorities caused by the war; 3) Mobilize Ukrainians around shared values that maintain unity to shape the country’s future; and 4) Contribute to nascent efforts for national healing and addressing atrocities.

USAID/OTI’s new activity — UCBI 4 — has the goal of advancing Ukraine’s unified, democratic, and Europe-oriented recovery from Russia’s invasion. This goal will be met through three initial program objectives:

 1. Strengthen transparent, accessible recovery processes that reflect local priorities in the most war-affected regions.
 2. Reinforce connections between areas temporarily occupied by Russia and the rest of Ukraine.
 3. Improve citizen engagement in their communities to contribute to resilience and shaping a better future.

Responsibilities:

 • Troubleshoot project IT systems, Endpoint and network problems, diagnose, and resolve hardware, software, or network issues.
 • Install, configure, and maintain computer hardware, system software (operating systems) and applications in accordance with the standard IT system configuration(s) and ensure that patches and updates are applied based on defined SLAs.
 • Provide timely technical support and training to project personnel.
 • Provide maintenance and control of software and hardware related to servers, firewalls, switches, computers, laptops, printers, scanners, etc.
 • Liaise with Chemonics’ home office IT teams to ensure project compliance with enterprise IT-related policies and procedures.
 • Ensure that the project IT systems are compliant with Chemonics’ IT Security Standards and policies.
 • Add or remove devices from Azure Active Directory/Microsoft Intune.
 • Reset users’ passwords and MFA settings when needed.
 • Report and address unauthorized software use.
 • Administer and maintain the local area network (LAN), including switches, access points and firewalls.
 • Administer and manage IT equipment, including inventory management, software versions, updates, licenses, etc.
 • Research new IT applications with the objective of optimizing office functions.
 • Facilitate GTI-directed security remediation actions on devices, networks, and applications.
 • Communicate corporate IT and cyber security policies to local staff.
 • Other tasks as required.
 • Participate in the mandatory IT Focal point meetings hosted by the Regional Head of Business Relationship Management
 • Report any IT security breaches Immediately
 • Ensure no end of life equipment is utilized.

Requirements:

 • Minimum 5 years’ experience in information technology
 • Experience with Office 365 services
 • Experience with Identity Providers (IdP) like Microsoft Active Directory/Azure Active Directory
 • Experience with configuration management systems like Group Policy, SCCM, Microsoft Intune
 • Experience in networking fundamentals (LAN/WAN), preferably on Meraki products
 • Experienced with problem identification, diagnosis, and resolution of problems.
 • Good understanding of ITIL and SLAs
 • Experience with Microsoft SharePoint as an online document management system
 • CompTIA, Microsoft Certification such as A+. Security+, Network+, MCP is a plus.
 • Demonstrated understanding of networking and system administration concepts including Active Directory
 • Strong English communication skills (oral and written) strongly preferred.
 • Ability to work in a team and independently with minimal supervision.
 • Excellent interpersonal, customer service and analytical skills
 • Passionate about international development, experience in the sector preferred.
 • Working knowledge of basic security controls including:
  — Implementation and Management of Hardware and Software security baseline configurations; Troubleshooting local device firewall configurations; Microsoft Intune registration, Mobile Device Management, Mobile Application Management and Virtual Desktop Infrastructure (VDI) configuration and management; Endpoint Detection and Response solutions including Microsoft Defender & CrowdStrike; Familiarity and troubleshooting experience with Virtual Private Networks (VPN), Basic understanding of security incident response processes and procedures.
 • For conscripts, a note on military registration in the military ticket is required.

APPLICATION INSTRUCTIONS:

Send electronic submissions to [email protected] by March 4, 2024. Please insert the position you are applying for («IT Specialist and Security») in the subject line and include your CV and a cover letter/statement of interest explaining interest in and qualifications for the job. No telephone inquiries, please. Applications will be reviewed on a rolling basis, early applications are encouraged. For more information, please visit www.chemonics.com.

«Chemonics is an equal opportunity employer and does not discriminate in its selection and employment practices on the basis of race, color, religion, sex, national origin, political affiliation, sexual orientation, gender identity, marital status, disability, genetic information, age, membership in an employee organization, or other non-merit factors.»