BIONIC University

21...80 спеціалістів
Київ

Фотографії 5

Всі фото компанії

Про компанію

BIONIC University (BU) — перший в Україні відкритий міжкорпоративний ІТ-університет, освітня ініціатива Фонду Василя Хмельницького K.Fund у партнерстві із провідними українськими та міжнародними IТ-компаніями, серед яких Infopulse, Cisco, BMS Consulting, MacPaw, Wikimedia Ukraine, тощо. Заклад заснований у 2012 році. BIONIC University — це відмінна можливість „вчитися на практиці”.

Наразі у BU відкрито два нових проекти:

BIONIC School - це якісне навчання найзатребуванішим мовам программування та технологіям, а також можливість отримати перший досвід командної роботи над проектом. Також, слухачі BIONIC School беруть участь у інтенсивних програмах навчання BIONIC Summer/Winter Camps.

У 2016 році BIONIC University запустив власну учбову розробку ПЗ — BU Dev Studio. BU Dev Studio — це можливість отримати досвід роботи над проектами для реальних замовників та розширити професійне портфоліо.

При DevStudio є інтернатура для випускників BIONIC School. Учасники поглиблено вивчають обрану технологію та водночас розробляють проект для реальних замовників.
Одними з перших замовників інтернатури BU Dev Studio виступили голландські компанії за сприяння партнера BIONIC University — Rotterdam University of Applied Sciences.

Чому ми навчаємо?

Програмувати так, щоб провідні IT-компанії України брали вас на роботу

Знаходити рішення там, де інші бачать безвихідь

Презентувати себе і результати своєї роботи експертам і широкій аудиторії

Реалізовувати амбітні проекти в команді

Спілкуватися з колегами та керівниками і розуміти один одного

Проходити співбесіди і отримувати пропозиції з працевлаштування

Досягати успіху і радіти життю!

Приєднуйтесь до нас на Фейсбуці, на сайті або у реальному житті!

Актуальні знання від BU можна отримати онлайн! Підписуйтеся на наш канал на YouTube: bit.ly/BU_Channel
---

BIONIC University (BU) is the first in Ukraine open business-to-business IT-University, an educational initiative of Vasyl Khmelnytsky’s fund K.Fund in partnership with the leading Ukrainian and international IT-companies such as Infopulse, Cisco, BMS Consulting, MacPaw, Wikimedia Ukraine, etc. Founded in 2012. BIONIC University is a great opportunity to „learn by doing”.

At the moment there are two new projects at BU:

BIONIC School is a high-quality IT education as well as an opportunity to gain the first experience of project teamwork . Also, BIONIC School students take part in intensive educational programs BIONIC Summer/Winter Camps.

In 2016 BIONIC University launched its own educational software development — BU Dev Studio. BU Dev Studio is an opportunity to gain work experience for real customers and add up to professional portfolio.

At the DevStudio there is a free internship program for BIONIC School graduates. The participants learn technologies in depth and at the same time develop a project for real customers.
Among the first clients of BU Dev Studio internship were Dutch companies with the support of Rotterdam University of Applied Sciences .

What do we teach?

To program in the way that the leading IT companies of Ukraine will hire you

To find solutions where others see a dead end

To present yourself and your results to experts and a vast audience

To implement ambitious projects in a team

To communicate with colleagues and senior managers and to understand each other

To pass job interviews and to receive job offers

To achieve success and to enjoy life!

Join us on Facebook, at our web page or in real life!

You can also get relevant knowledge from BU online! Subscribe to our YouTube channel: bit.ly/BU_Channel