Attract Group is a web and mobile development service company. For more than ten years, we have been helping to solve and automate the businesses of worldwide clients (the USA, Canada, and Europe). — We are a reliable and stable IT partner. — We work on large-scale long-term projects using a modern technology stack.
29 серпня 2022

IT Project Manager (вакансія неактивна)

віддалено

Attract Group is an IT service provider. We are looking for a PM who wants to work with an experienced team and on long-term projects (mobile, web, and CRM/ERP development). Our clients are from the USA, Canada, and Western Europe.

Requirements:
— Upper-intermediate spoken and written English is a must. Russian or Ukrainian also must have.
— 1+ years of proven experience as IT Project Manager.
— Experience in web/mobile application development.
— Good problem-solving skills.
— Experience in Customer relations management, Requirement management, Change management, Estimation techniques.
— Experience with Agile methodologies.
— Ability to work in multi-project environment.
— Deep understanding of Project Management methodologies and best practices.
— Exceptional customer service and related skills.
— Must demonstrate a hardworking disciplined character, be able to accept constructive criticism, able to motivate project teams, build consensus, and adhere to work policies and procedures.

Will be a plus:
— Higher, Computer Science or Application Development education.
— Technical background (QA/Developer/BA preferable).
— Experience in pre-sales activities such as requirements elicitation, estimation.
— Strong verbal & written communication skills, analytical and interpersonal communication skills, and exceptional organizational and work structuring skills.

Main Activities and Responsibilities:
— Gather & document project requirements & specifications.
— Plan, Execute, Control.
— Resources planning, building relevant timeline.
— Allocate work within and between project teams based on the given nature and complexity of the tasks.
— Monitor team’s and individual employees’ performance.
— Building estimates for projects and their milestones — with a team.
— Keep track of production milestones on development projects.
— Work cross-functionally to ensure proper engineering and support for development projects.

We offer:
— Full employment (also, you can pick the beginning of your working day to keep your work-life balance).
— Social package: paid vacation and sick leaves.
— Competitive salary with periodical reviews.
— Work on interesting and dynamic projects.
— Training and educational events.
— Team buildings and corporate events.
— English classes.
— Remote work.
— An active and friendly team of professionals comfortable to work with and achieve your goals!

_______________________________________________________________________________________________

Attract Group — сервісна компанія, яка займається веб та мобільною розробкою. Більше ніж 10 років допомагаємо вирішувати та автоматизувати бізнеси клієнтів з усього світу. Наші клієнти в основному знаходяться у США, Канаді, Західній Європі.

Необхідні навички/досвід:

 • Розмовна та письмова англійська мова вище середнього рівня є обов’язковою. Російська чи українська теж обов’язково.
 • 1+ рік підтвердженого досвіду роботи менеджером ІТ-проектів.
 • Досвід ведення проєктів з розробки веб/мобільних додатків.
 • Хороші навички вирішення проблем.
 • Досвід управління відносинами з клієнтами, управління вимогами, управління змінами, методи оцінки.
 • Досвід роботи з методологіями Agile.
 • Вміння працювати в мультипроектному середовищі.
 • Глибоке розуміння методології управління проектами та найкращих практик.
 • Виняткове обслуговування клієнтів і відповідні навички.
 • Повинен продемонструвати працьовитий дисциплінований характер, вміти сприймати конструктивну критику, здатний мотивувати команди проекту, досягати консенсусу та дотримуватися робочої політики та процедур.

Буде перевагою:

 • Вища освіта, інформатика або розробка додатків.
 • Технічна підготовка (бажано QA/Developer/BA).
 • Досвід у передпродажній діяльності, такій як визначення вимог, оцінка.
 • Сильні вербальні та письмові комунікативні навички, аналітичні та міжособистісні навички спілкування, а також виняткові організаційні навички та навички структурування роботи.

Головні задачі:

 • Збирати і документувати вимоги та специфікації проекту.
 • Планувати ресурси, побудова відповідного графіку.
 • Розподіляти роботу всередині та між проектними групами на основі заданого характеру та складності завдань.
 • Контролювати ефективність команди та окремих співробітників.
 • Побудова кошторисів для проектів та їх віхи — з командою.
 • Слідкувати за етапами виробництва в проектах розвитку.

Що ми пропонуємо:

 • Повна зайнятість на ремоуті (також після випробувального терміну можна обговорити комфортний час для початку роботи).
 • Соціальний пакет: оплачувані відпустки та лікарняні.
 • Стабільна оплата з періодичними рев’ю.
 • Роботу з цікавими та динамічними проєктами (в середньому 6-12 місяців активної роботи, для клієнтів зі США, Канади, Західної Європи. Основні ніші: e-com, healthcare, e-learning, відеострімінг).
 • Освітні заходи (як внутрішні, так і зовнішні).
 • Тим-білдинги та корпоративні заходи.
 • Курси англійської мови.
 • Активна та дружня команда: близько 40 людей, Middle/+ рівня.