We are a Telemedicine platform that’s reshaping the healthcare industry. Our platform serves millions of patients worldwide, helping them get the treatment they need quickly, efficiently, and discreetly.
22 серпня 2022

SEO Manager (вакансія неактивна)

Київ, віддалено

Ми шукаємо талановитого спеціаліста з SEO-менеджменту, який приєднається до нас та допоможе створити SEO-команду.
Це чудова можливість навчатися у найкращих, допомагаючи міжнародній компанії створити відмінний SEO-відділ, сформувати та очолити команду SEO-спеціалістів.

Обов’язки:

 • Виконання SEO-плану.
 • Допомога в наборі команди за потреби.
 • Моніторинг ефективності процесів SEO, визначення поведінки користувачів та можливостей, аналіз даних та моніторинг різних KPI.
 • Проводити дослідження ключових слів та оптимізацію контенту на сайті разом с контент командою
 • Управління командою SEO-спеціалістів.
 • Оптимізація контенту сайту та цільових сторінок.
 • Вирішувати технічні проблеми SEO.
 • Відповідати за щоденне та щотижневе відстеження всіх органічних каналів, забезпечуючи виконання командою цілей компанії.
 • Управління та покращення показників органічних пошукових систем та постановка цілей на основі CTR, трафіку та конверсій.
 • Співпраця з програмістами для розробки та підтримки покращених технічних аспектів веб-сайтів компанії.
 • Співпраця з контент-маркетологами та авторами блогів для створення високоякісного контенту за важливими, релевантними пошуковими запитами у висококонкурентній ніші.
 • Проекти з позасторінкової оптимізації
 • Бути в курсі останніх інструментів, тенденцій та новин пошукових систем.

  Вимоги:
 • Не менше 3 років досвіду роботи у ролі SEO-менеджера
 • Комунікативні навички.
 • Досвід проведення співбесід, наставництва та встановлення KPI.
 • Досвід у побудові SEO-планів.
 • Глибокі знання з відстеження та супроводу SEO-лідів на всьому шляху (від Google SERP до клієнта, що платить).
 • Глибоке розуміння SEO-інструментів: Google Analytics, GSC, AdWords, Moz, Screaming Frog, Ahrefs, SEMRUSH, Zefo та ін.
 • Глибоке знання факторів пошукового ранжування та оптимізації, а також ключових оновлень алгоритмів.
 • Технічна освіта та знання HTML, JavaScript, FLASH, AJAX та CSS..
 • Досвід з контент-маркетингу..
 • Вільне володіння англійською.
 • Німецька мова є великою перевагою.

Responsibilities:

 • Learn and understand the SEO plan from the head of SEO.
 • Help recruiting the team as needed.
 • Monitor the performance of the SEO processes, identify user behaviors & opportunities, data analysis and monitoring of various KPIs
 • Conduct Keyword research and on-site content optimization while guiding and working together with the content team.
 • Manage a team of multilingual SEO Specialists.
 • Optimize website content and landing pages.
 • Review technical SEO issues and find solutions.
 • Be responsible for daily and weekly tracking of all organic channels while ensuring the team meets the company’s goals.
 • Manage and improve organic search engine performance and goal-setting based on CTR, traffic, and conversions.
 • Collaborate with programmers and engineers to develop and maintain improved technical aspects of the company’s web sites.
 • Collaborate with content marketing and blog contributors to create high-quality content around important, relevant search terms, in a highly competitive niche.
 • Off-page optimization projects
 • Stay up-to-date with the latest tools, trends and search engines news.

Job Requirements:

 • At least 3 years of experience as an SEO manager, managing at least 3 people.
 • Outstanding communication abilities.
 • Experience in onboarding a new SEO team member — interviewing, training and setting KPI’s.
 • Proven experience in building SEO plans.
 • Proven analytical experience — knowledge in tracking setting and following SEO leads all the way (from Google SERP to a paying customer).
 • Comprehensive understanding of SEO tools and sources of data: Google Analytics, GSC, AdWords, Moz, Screaming Frog, Ahrefs, SEMRUSH, Zefo and more.
 • Thorough knowledge of search ranking and optimization factors and key algorithm updates.
 • Technical background and knowledge of HTML, JavaScript, FLASH, AJAX, and CSS as they relate to SEO.
 • Experience in content marketing including creative content ideas based on research.
 • Link building and outreaching experience.
 • Fluent in English.
 • German is a big advantage.

We offer:
— Working in a successfully dynamic international company
— Competitive salary — Paid sick lists and vacations
— Flexible work schedule
— Work with a professional team
— Friendly atmosphere