Привіт, світе! Ми — AltexSoft. Ми не кричимо на весь світ, що ми найкращі і вміємо вирішувати проблеми будь-якого рівня складності. Ми просто щодня створюємо рішення, які вирішують проблеми наших клієнтів. Завдяки ним ми маємо підтверджену експертизу у Travel Tech, Data Science, Software Engineering, UI/UX та портфель з понад 300 кейсів, яким ми пишаємось.
20 жовтня 2022

Middle/Senior Node.js Developer (back-end) (вакансія неактивна)

Тбілісі (Грузія), віддалено

The client is one of the world’s most well-known travel management companies. The company focuses on “business to business for employees” bringing the best customer experience to travelers and travel managers. The company wants to improve business travelers’ experience of flight, car, hotel, and rail booking through its application.

Requirements:

 • 4+ years of hands-on experience with web backend technologies
 • 3 years of backend development experience in Node.js
 • Experience in high scale fully operational microservices system
 • Upper-Intermediate level of spoken and written English

Would be a plus:

 • Experience in MongoDB, Docker, Jenkins, Kubernetes, Kafka, Rabbit, Redis
 • B.Sc. Degree in Computer Science, Engineering, or a related field
 • Experience with TypeScript

Responsibilities:

 • Design & develop new features in an agile software methodology.
 • Review code was written by others and holds fellow engineers to code quality standards.
 • Participate in architecture reviews and technology standards definition.
 • Learn new technologies and broaden your tech stack.
 • Ability to handle live production issues
 • Great opportunity to grow to be “full-stack” (web/mobile)

What we offer:

 • possibility to work remotely
 • health care: reimbursement of medical expenses, online morning exercise
 • educational opportunities
 • paid seminars
 • free access to the Pluralsight knowledge base
 • use of the library’s materials which are constantly updated
 • development opportunities:
 • horizontally mastering new technologies in internal courses
 • vertically choosing your own career path through Competency trees
 • recognition program: all your activities are marked by points that can be exchanged for gifts to fit any taste


Клієнт — одна з найвідоміших у світі туристичних компаній. Компанія зосереджена на “бізнес-бізнес для співробітників”, забезпечуючи найкращий досвід клієнтів мандрівникам і менеджерам з подорожей. Компанія хоче покращити досвід бізнес-мандрівників щодо бронювання авіаквитків, автомобілів, готелів і залізниці за допомогою свого додатка.

Вимоги:

 • 4+ років практичного досвіду роботи з веб-технологіями
 • 3 роки досвіду бекенд-розробки в Node.js
 • Досвід роботи в широкомасштабній системі мікросервісів
 • Розмовна та письмова англійська на рівні Upper-Intermediate

Було б плюсом:

 • Досвід роботи з MongoDB, Docker, Jenkins, Kubernetes, Kafka, Rabbit, Redis
 • бакалавр наук Ступінь у галузі інформатики, інженерії або суміжної галузі
 • Досвід роботи з TypeScript

Обов’язки:

 • Проектуйте та розробляйте нові функції в методології гнучкого програмного забезпечення
 • Перевірка коду була написана іншими і вимагає від колег-інженерів дотримання стандартів якості коду
 • Брати участь в оглядах архітектури та визначенні технологічних стандартів
 • Вивчайте нові технології та розширюйте свій набір технологій
 • Здатність вирішувати проблеми живого виробництва
 • Чудова можливість розвиватися до повного стеку (веб/мобільний)