Привіт, світе! Ми — AltexSoft. Ми не кричимо на весь світ, що ми найкращі і вміємо вирішувати проблеми будь-якого рівня складності. Ми просто щодня створюємо рішення, які вирішують проблеми наших клієнтів. Завдяки ним ми маємо підтверджену експертизу у Travel Tech, Data Science, Software Engineering, UI/UX та портфель з понад 300 кейсів, яким ми пишаємось.
8 серпня 2022

Software Engineer (Python, Bash) to the DevOps team (вакансія неактивна)

Львів, Тбілісі (Грузія), віддалено

Project details:
The client is one of the world’s most well-known travel management company. The company focuses on „business to business for employees” bringing the best customer experience to travelers and travel managers. The company wants to improve business travelers’ experience of flight, car, hotels, rail booking at its application.

Requirement Skills:

Coding Skills
— Has intermediate to advance knowledge of Grovy/dsl, Python, Bash
— Intermediate to advance user of Git, Jenkins (Jenkinsfile) DevOps tools/CICD Service
— Experience with AWS cloud environment services can also be a plus factor.

Skills Needed
— General knowledge of Docker, Kubernetes, general containerization, and virtualization is a plus
— Software development or scripting skills in languages such as:
* grovy/dsl, python, and bash is required
— Terraform, Ansible will be a plus
— Linux/Unix OS proficiency
— Experience with automation tools such as Jenkins
— Monitoring (Prometheus, AlertManager, Grafana, etc.) and Logging (EFK, ELK, etc.) are all nice to have but not necessarily required
— Experience with configuration management tools and code version control systems to help with the CI/CD setup and configuration
— General understanding of networking (VPN, proxies, Firewalls, Load balancers, etc.).

Responsibilities:
— Support a DevOps team within scripts codding
— Modern mind on solutions with new tech and automation
— Work within an agile/scrum environment
— Documents requirements, specifications and solutions as needed.

What we offer:

  • Close collaboration with the client and the ability to influence the result and the process;
  • Being a part of a proactive and friendly team;
  • Supportive environment and tech communities;
  • Development of Individual Development Plans to build a transparent career within the company;
  • Social benefits (incl. vacation, sick leaves, education, etc)

Деталі проекту:

Клієнт є однією з найвідоміших у світі компаній з управління подорожами. Компанія зосереджена на „business to business for employees”, забезпечуючи найкращий досвід клієнтів мандрівникам і менеджерам з подорожей. Компанія хоче покращити досвід бізнес-мандрівників щодо бронювання авіа та залізничних квитків, автомобілів, готелів за допомогою свого додатку.

Необхідні навички:

Навички кодування

— Володіє знаннями Grovy/dsl, Python, Bash на середньому рівні;

— Середній та просунутий користувач інструментів Git, Jenkins (Jenkinsfile) DevOps/CICD Service;

— Досвід роботи з сервісами хмарного середовища AWS також може бути плюсом.

Необхідні навички

— Загальні знання Docker, Kubernetes, загальної контейнеризації та віртуалізації є плюсом;

— Навички розробки програмного забезпечення або сценаріїв такими мовами, як:

— grovy/dsl, python і bash — обов’язково;

— Terraform, Ansible буде плюсом;

— Володіння ОС Linux/Unix;

— Досвід роботи з інструментами автоматизації, такими як Jenkins;

— Моніторинг (Prometheus, AlertManager, Grafana тощо) і журналювання (EFK, ELK тощо) буде плюсом, але не обов’язково;

— Досвід роботи з інструментами керування конфігурацією та системами контролю версій коду, щоб допомогти з налаштуванням CI/CD;

— Загальне розуміння мереж (VPN, проксі, брандмауери, балансувальники навантаження тощо).

Обов’язки:

— Підтримка команди DevOps у кодуванні сценаріїв;

— Сучасний погляд на рішення з новими технологіями та автоматизацією;

— Робота в середовищі agile/scrum;

— За потреби документування вимог, специфікацій та рішень.

Що ми пропонуємо:

— Тісна співпраця з клієнтом і можливість впливати на результат і процес;

— Бути частиною ініціативної та дружньої команди;

— Підтримуюче середовище та технічні спільноти;

— Розробка індивідуальних планів розвитку для побудови прозорої кар’єри в компанії;

— Соціальні виплати (включаючи відпустку, лікарняні, навчання тощо).