Привіт, світе! Ми — AltexSoft. Ми не кричимо на весь світ, що ми найкращі і вміємо вирішувати проблеми будь-якого рівня складності. Ми просто щодня створюємо рішення, які вирішують проблеми наших клієнтів. Завдяки ним ми маємо підтверджену експертизу у Travel Tech, Data Science, Software Engineering, UI/UX та портфель з понад 300 кейсів, яким ми пишаємось.
21 липня 2022

Lead/Senior UX/UI Designer (вакансія неактивна)

віддалено

We require a responsible and attentive to details person with good both spoken and written English (upper-intermediate), who will drive the team.

Requirements:

• 5+ years of experience as a UX designer, interaction designer or similar;
Extensive experience in B2C portals, e-commerce, SAAS, CRM, B2B solutions;
• Knowledge of software development lifecycle;
• Fluency in user-centered design principles and techniques;
• Fluency in best practices for information architecture and design for web, mobile, and desktop applications;
• Fluency in working with prototyping tools (Sketch, Figma, InVision etc);
• Hands-on experience with requirements elicitation, user research, information architecture, wireframes creation and prototyping, heuristic evaluation, etc;

Non-technical Skills:

• Excellent communication skills;
• Excellent interaction skills (facilitation, team work, conflict resolution);
• Problem solving skills;
• Flexible to change, and willing to adapt with client and team needs;
• Proactive and highly collaborative;
• Analytical thinking and agile mindset;
• An eye for details;
• Sense of humor and creativity

Would be a plus:
• Experience as a team leader;
• Experience in presales/discovery activities;
• Experience with travel domain;
• Workshops facilitation, design sprints conducting, etc;
• Experience using web analytics and statistical tools;
• Experience in performing split-testing and usability testing;
• Product management extensive experience

Нам потрібна відповідальна та уважна до деталей людина з хорошою розмовною та письмовою англійською (upper-intermediate), яка буде драйвити команду.

Техничні вимоги:

• 5+ років досвіду UX-дизайнера, дизайнера взаємодії тощо;
• Великий досвід роботи в B2C порталах, e-commerce, SAAS, CRM, B2B рішеннях;
• Знання життєвого циклу розробки програмного забезпечення;
• Вільне володіння принципами та методами дизайну, орієнтованого на користувача;
• Вільне володіння кращими практиками інформаційної архітектури та дизайну веб-, мобільних і настільних програм;
• Вільне володіння інструментами для створення прототипів (Sketch, Figma, InVision тощо);
• Практичний досвід виявлення вимог, дослідження користувачів, інформаційної архітектури, створення каркасів і прототипування, евристичної оцінки тощо;
• Рівень англійської мови Upper-Intermediate

Нетехнічні навички:

• Відмінні комунікативні навички;
• Відмінні навички взаємодії (фасилітація, робота в команді, вирішення конфліктів);
• Навички вирішення проблем;
• Гнучкий до змін і готовий адаптуватися до потреб клієнта та команди;
• Проактивність і готовність до співпраці;
• Аналітичне мислення та спритне мислення;
• Увага до деталей;
• Почуття гумору та креативність


Було б плюсом:

• Досвід роботи керівником команди;
• Досвід у presales/discovery діяльності;
• Досвід роботи в туристичній сфері;
• Фасилітація майстер-класів, проведення дизайн спринтів тощо;
• Досвід використання інструментів веб-аналітики та статистики;
• Досвід проведення спліт-тестування та юзабіліті-тестування;
• Великий досвід управління продуктами