16 серпня 2022

Head of HR Department (вакансія неактивна)

Івано-Франківськ, віддалено

Aimprosoft, a fast-growing outsourcing IT company, is looking for a Head of HR Department to join our team on a full-time basis.

Responsibilities:

 • HR-processes management (planning, organization, and delivery control) and creating new ones
 • Team management (3 people in the HR team and 4 in the recruiting team, including the Team Lead)
 • Organization of communication about news and changes within the company
 • Assistance in resolving conflict and problem situations with employees
 • Maintenance of a positive image of the company and collaboration with the Marketing team on the HR brand.
 • Working on tasks in the company’s Core Team (making decisions related to personnel, introducing innovations, revision of existing rules, etc.)
 • Participation in the development of a strategy to achieve the company’s goals

Requirements:

 • At least 2 years of IT experience and at least 4 years of total HR experience
 • At least 2 years of team management experience
 • Experience in developing HR processes from scratch
 • Experience in setting up and maintaining HR analytics
 • Experience in collaboration with C- and top-level management
 • Ability to listen and convince
 • Initiative and proactivity
 • Analytical thinking
 • Intermediate English level

Five important facts about the position:

 • We’re at the beginning of some significant changes — it’s an excellent time to join
 • We’re focusing on results, not bureaucracy stuff
 • We’re ready to invest in smart people who help us become better
 • You will forget about what the “pressure machine” is
 • Our talents are individuals and we value them a lot. We haven’t cut anyone because of the pandemic or war crisis

We offer:

 • Opportunities for self-development (professional and English courses)
 • Competitive salary
 • Paid vacation, holidays, and sick leavesОбов’язки Head of HR:

 • Управління поточними HR процесами (планування, організація, контроль) та створення нових.
 • Управління командою (на даний 3 особи в HR команді та 4 у команді рекрутингу, включаючи тімліда)
 • Організація комунікації новин та апдейтів компанії співробітникам
 • Допомога у вирішенні конфліктних та проблемних ситуацій зі співробітниками
 • Робота над підтримкою позитивного іміджу компанії та співпраця з відділом маркетингу з питань HR бренду
 • Робота над завданнями у кор-команді компанії (прийняття рішень, пов’язаних з персоналом, впровадження нововведень, перегляд існуючих правил тощо)
 • Участь у розробці стратегії для досягнення цілей компанії

Що для нас важливо:

 • Досвід роботи в IT від 2 років та загальний досвід в HR від 4 років
 • Досвід управління командою не менше 2-х років
 • Досвід розробки HR процесів з нуля
 • Досвід налаштування та ведення HR-аналітики
 • Досвід співпраці з керівництвом рівня С
 • Вміння слухати та переконувати
 • Ініціативність та проактивність
 • Аналітичне мислення
 • Рівень англійської не нижче Intermediate

П’ять важливих фактів про позицію:

 • Ми на початку деяких значних змін у компанії — це чудовий час, щоб приєднатися
 • Ми зосереджені на результатах, а не на бюрократії
 • Ми готові інвестувати в спеціалістів, які допомагають нам ставати кращими
 • Ви забудете про те, що таке “робота під тиском”
 • Кожен з наших талантів є є особистістю, і ми їх дуже цінуємо. Нам не доводилося когось скорочувати через пандемію чи війну.

Ми пропонуємо:

 • Можливості для саморозвитку (професійні та англійські курси)
 • Конкурентну заробітну плату
 • Оплачувані відпустки та лікарняні