Adtelligent is a global advertising technology company that provides solutions and services that allow online media companies, digital sales houses and ad networks to effectively monetize their websites and applications advertising inventory. The company is headquartered in USA with offices in Europe and expanding geographies around the World.
29 листопада 2022

Content Manager, Writer

Київ, Одеса, віддалено

Необхідні навички/Вимоги:

— 2+ роки досвіду контент менеджером або 2+ роки досвіду в adtech/martech;
— Вільна англійська, письмова на рівні Advanced;
— Освіта журналістика, маркетинг або відповідної галузі
— Досвід роботи з MS Office і Wordpress
— Хороші огранізаторські навички та навички тайм-менеджменту
— Увага до деталей
— Базові знання SEO і метрики аналізу аудиторії
— Базові технічні вміння публікацій у CMS (Wordpress) та соціальних мереж

Буде плюсом:
Розуміння галузей медіа, реклами, публікацій/рекламних технологій;

Пропонуємо:

• Конкурентні ставки заробітної плати
• Дружня атмосфера та ініціативні колеги
• Оплачувана відпустка (20+ робочих днів на рік) і лікарняні 5 робочих днів на рік

Обов’язки:
— Розробити контент-стратегію, узгоджену з короткостроковими і довгостроковими маркетинговими цілями;
— Співпрацювати з маркетинговими та дизайнерськими командами для планування та розробки вмісту сайту (статті; тематичні дослідження; ebooks; прес-реліз);
— Створити та публікувати цікавий контент;
— Редагувати, перевіряти та покращувати публікації
— Співпрацювати з контент райтерами для цілісності бренду;
— Розробити редакційний календар і переконатися, що команда бере в ньому участь;
— Забезпечити дотримання законодавства (наприклад авторського права і захисту даних)
— бути в курсі подій з розробниками, розробкою, та генерувати нові ідеї, щоб привертати увагу аудиторії.

Content Manager, Writer

Requirements:

— 2+ years proven work experience as a Content manager or 2+ years work in adtech/martech;
— Fluent English, Excellent writing skills in English (Advanced);
— Degree in Journalism, Marketing or relevant field;
— Hands on experience with MS Office and WordPress;
— Good organizational and time-management skills;
— Attention to details;
— Basic knowledge of SEO and web analytics metrics;
— Basic Web publishing knowledge in CMS (Wordpress) and Social Media;

Desirable:
— Understanding of Media and Advertising / Publishing / Advertising Technology industries.
— Creative mind and research skills

We offer:
Competitive salary rates.
Friendly atmosphere and driven colleagues.
Paid vacations (20+ working days per year) and sick leaves (5 days per year)


Responsibilities:
— Develop content strategy aligned with short-term and long-term marketing targets;
— Collaborate with marketing and design teams to plan and develop site content (articles; case studies; ebooks; press-release);
— Create and publish engaging content;
— Edit, proofread and improve writers’ posts;
— Cooperate with content writers to ensure brand consistency;
— Develop an editorial calendar and ensure content team is on board;
— Ensure compliance with law (e.g. copyright and data protection);
— Stay up-to-date with developments and generate new ideas to draw audience’s attention.

LinkedIn