4A Games

21...80 спеціалістів
Київ

1 відгук

RSS
Залишити відгук можна з підтвердженим акаунтом.

Пытался устроиться на вакансию джуна. Откликнулся на вакансию здесь на сайте. Прислали текст из серии «Добрый день, спасибо за отзыв» и копипаста тестового задания. Внизу приписали «Срок 1 неделя». Задание выполнил (потратил кучу времени) и отослал немного раньше, спустя 4 дня. Вот уже 3-ю неделю ничего не пишут в ответ. Подошло не подошло — непонятно. Это у всех компаний такая практика или конкретно эта компания так наплевательски относится к соискателям?

Підтримали: Emma Hansson

Дан список отрезков (стен), заданных координатами двух точек на двухмерном пространстве. Нужно написать класс BulletManager, который будет включать такие функции:

void Update(float time), где time — глобальное время апдейта в секундах. Функция просчитывает траектории пуль в заданное время и при попадании в стену, удаляет её из списка отрезков. При этом попадая в стену, пуля отражается.

void Fire(float2 pos, float2 dir, float speed, float time, float life_time), где pos — вектор из двух флотов, стартовая позиция пули в метрах, dir — направление, speed — скорость в метрах в секунду, time — время выстрела в секундах, life_time — время до самоуничтожения пули. Функция добавляет пулю в менеджер для дальнейшей обработки при апдейтах. Примечание — функция апдейта вызывается из главного потока, функция выстрела из произвольного.

Язык С++, 1 неделя.

Адміністрація вебсайту dou.ua не гарантує і не підтверджує точність і достовірність будь-яких матерівлів, в тому числі відгуків і коментарів, які розповсюджуються не від імені Адміністрації, а від окремих користувачів. Адміністрація не несе відповідальності за відповідність таких матеріалів вимогам законодавства. Думки користувачів можуть не співпадати з думками Адміністрації.

Адміністрація не здійснює модерацію таких матеріалів, крім як у випадках, прямо передбачених Правилами користування вебсайтом (https://dou.ua/legal/). Адміністрація не уповноважена вирішувати спори, які виникають між користувачами чи з третіми особами, чи бути стороною такого спору. У випадку порушення Ваших прав звертайтесь безпосередньо до автора відповідної інформації чи органу, компетентному вирішувати спори/встановлювати факти подібного роду.