We are 4A Games! — a multinational video game development studio based in Malta and Ukraine. We’re known for our atmospheric and immersive first-person shooters Metro 2033, Metro: Last Light, Metro Redux, ARKTIKA. 1 and, our latest release, Metro Exodus.
5 серпня 2022 GameDev

Junior Technical Artist / Молодший технічний художник (вакансія неактивна)

Київ

Ukrainian version below


RESPONSIBILITIES

We are looking for a Junior Technical Artist to join our team. The job will require creation of physical assets, and finding and correcting technical errors in content.

 • Prepare and set up game assets (destructibles, ragdolls).
 • Maintain the order and functionality of the content.
 • Perform optimizations with QA and Programmer Teams.
 • Combine and utilize all engine features to achieve new heights and compete with the best.
 • Quickly locate and fix what’s broken.
 • Be aware of global trends, learn relevant research papers, develop new ideas.

REQUIREMENTS

 • Experience in creating 3D content.
 • Have common math and trigonometry knowledge.
 • Technical mind, developed logic, thinking ’outside the box’.
 • Intermediate English.

PREFERENCES

 • Knowledge of work automation methods by scripting or using special software.
 • Basic programming skills.
 • Understanding of version control systems.
 • Self-motivated and proactive.

4A Games is a multicultural, multinational video game development studio based in Malta and Kyiv, known for its atmospheric first-person shooters Metro 2033, Metro: Last Light, Metro Redux, Metro Exodus, and Arktika.1.

ОБОВ’ЯЗКИ

Ми шукаємо молодшого технічного художника в нашу команду. Робота вимагатиме створення фізичних асетів, пошуку та виправлення технічних помилок у контенті.

 • Підготуйте та налаштуйте ігрові асети (destructibles, ragdolls).
 • Підтримуйте порядок і функціональність контенту.
 • Виконуйте оптимізацію разом із командами контролю якості та програмістами.
 • Поєднуйте та використовуйте всі функції рушія, щоб досягти нових висот і конкурувати з найкращими.
 • Швидко знайдіть і виправте те, що зламано.
 • Будьте в курсі світових тенденцій, вивчайте актуальні наукові роботи, розвивайте нові ідеї.

ВИМОГИ

 • Досвід створення 3D контенту.
 • Мати спільні знання з математики та тригонометрії.
 • Технічний склад розуму, розвинена логіка, нестандартне мислення.
 • Англійська на середньому рівні.

БУДЕ ПЛЮСОМ

 • Знання методів автоматизації роботи за допомогою скриптів або за допомогою спеціального програмного забезпечення.
 • Базові навички програмування.
 • Розуміння систем контролю версій.
 • Самомотивований та ініціативний.

4A Games — мультикультурна, багатонаціональна студія розробки відеоігор, розташована на Мальті та в Києві, відома своїми атмосферними шутерами від першої особи Metro 2033, Metro: Last Light, Metro Redux, Metro Exodus і Arktika.1.