We are 4A Games! — a multinational video game development studio based in Malta and Ukraine. We’re known for our atmospheric and immersive first-person shooters Metro 2033, Metro: Last Light, Metro Redux, ARKTIKA. 1 and, our latest release, Metro Exodus.
5 грудня 2022 GameDev

Lead 3D Environment Artist New IP/ Провідний художник 3-х вимірного середовища (Новий проєкт) (вакансія неактивна)

Malta, Київ

Ukrainian version below

RESPONSIBILITIES

We are seeking a Lead 3D Environment Artist to join our team. The job will require working with the Art team to create cutting edge 3D modular asset sets and environments for our new AAA IP. Work closely with Designers, Concept Artists, and Art Directors to create highly detailed natural objects, parts of levels, and playable scenery.

REQUIREMENTS

 • A minimum of 6 years of experience in AAA game development, modeling, and texturing.
 • A minimum of 2 years of experience in leading artists.
 • An exceptional understanding of form, shape, structure, silhouette, and composition.
 • Superior eye for light, shade, color, and detail in creating texture maps.
 • Extensive knowledge of Maya/Max/Modo, Photoshop, ZBrush, Substance Painter, and Baking Tools.
 • Experience in creating environments with a level editor.
 • In-depth knowledge of pipeline requirements of real-time game art.
 • Knowledge of real-time rendering concepts, resource limits, and optimization.
 • Able to work creatively as part of a large or small group.
 • Took ownership and supervision of art assets through all pipeline stages.
 • Ability to directly manage, teach, and mentor other artists.
 • Participated in interviewing artists and other related hiring processes.
 • Have shipped at least one AAA PC or console title in a similar position.
 • Excellent communication skills in English.
 • Experience with Jira/Miro is a plus.

PREFERENCES

 • Knowledge of tools such as Marvelous Designer, World Machine, Houdini, Speedtree, etc.
 • Knowledge of work automation tools (scripting, using special software).
 • Experience with Unity or Unreal.
 • Experience in creating materials in Substance Designer.
 • Passion for pushing the envelope in detailing organic art such as creatures and nature environment assets.
 • Knowledge of architecture styles and manufacture principles.
 • A passion for games.

4A Games is a multicultural, multinational video game development studio based in Malta and Kyiv, known for its atmospheric first-person shooters Metro 2033, Metro: Last Light, Metro Redux, Metro Exodus, and Arktika.1.

ОБОВ’ЯЗКИ

Ми шукаємо провідного художника 3-х вимірного середовища. Робота вимагатиме спільної роботи з художньою командою для створення передових 3-х вимірних модульних наборів ассетів і середовищ для нашого нового AAA проєкту. Ви будете тісно співпрацювати з дизайнерами, концепт-художниками та артдиректорами, та створювати високодеталізовані природні об’єкти, частини ігрових рівнів і ігрові декорації.

ВИМОГИ

 • Мінімум 6 років досвіду розробки ААА ігор, моделювання та текстурування.
 • Мінімум 2 роки досвіду керуванням командою художників.
 • Виняткове розуміння форми, контуру, структури, силуету та композиції.
 • Чудовий погляд на світло, тінь, колір та деталі при створенні текстурних карток.
 • Глибокі знання Maya/Max/Modo, Photoshop, ZBrush, Substance Painter та Baking Tools.
 • Досвід створення середовища за допомогою редактора рівнів.
 • Глибоке знання вимог пайплайну до ігрового арту у реальному часі.
 • Знання концепцій візуалізації в реальному часі, обмеження ресурсів та оптимізації.
 • Здатний працювати творчо як у великій, так і в малій групі.
 • Готовий взяти на себе відповідальність та нагляд за художніми активами на всіх етапах пайплайну.
 • Здатний безпосередньо керувати, навчати та бути наставником для інших художників.
 • Брав участь в інтерв’ю з художниками та іншими пов’язаними процесами найму.
 • Релізнув принаймні один ААА тайтл на комп’ютер або на консоль.
 • Високий рівень спілкування англійською мовою.
 • Досвід роботи з Jira/Miro є перевагою.

БУДЕ ПЛЮСОМ

 • Знання таких інструментів, як Marvelous Designer, World Machine, Houdini, Speedtree тощо.
 • Знання засобів автоматизації роботи (скриптування або використання спеціального програмного забезпечення).
 • Досвід роботи з рушіями Unity або Unreal.
 • Досвід створення матеріалів у Substance Designer.
 • Ви маєте пристрасть розширювати межі в деталізації органічного мистецтва, такого як істоти та ассети природного середовища.
 • Знання стилів архітектури та принципів виготовлення.
 • Маєте пристрасть до ігор.

4A Games — мультикультурна, багатонаціональна студія розробки відеоігор, розташована на Мальті та в Києві, відома своїми атмосферними шутерами від першої особи Metro 2033, Metro: Last Light, Metro Redux, Metro Exodus і Arktika.1.