3Shape develops 3D scanners and software solutions that enable dental and hearing professionals to treat more people, more effectively. Our products are market leading innovative solutions that make a real difference in the lives of both patients and dental professionals around the world.
26 лютого 2024

Головний бухгалтер / Chief Accountant (вакансія неактивна)

Київ

Компанія 3Shape спеціалізується на розробці 3D-сканерів та програмних рішень, за допомогою яких фахівці у сфері стоматології та слухопротезування мають змогу надавати більш якісні послуги широкому колу пацієнтів. Наші продукти — це високотехнологічні інноваційні сканери та програмні CAD-рішення, які суттєво поліпшують життя пацієнтів та лікарів-стоматологів у всьому світі.

Головний офіс 3Shape знаходиться у Копенгагені. Команди розробників працюють у Данії, Україні, Північній Македонії. Виробництво компанії зосереджене у Польщі.

Компанія 3Shape є транснаціональною компанією з офісами в Європі, Азії, Північній та Південній Америці. Історія 3Shape розпочалася у 2000 році. Нині компанія надає послуги клієнтам у більш ніж 100 країнах та налічує понад 2000 співробітників більш ніж 35 національностей.

Компанія 3Shape — надійний роботодавець на українському ринку праці. Історія українського офісу розпочалася 16 років тому, і ми продовжуємо зростати, займаємося пошуком нових співробітників та щиро піклуємося про них навіть під час війни в Україні. Зокрема, ми турбуємося про психічне здоров’я усіх колег та організовуємо ряд заходів для його підтримки.

Компанія 3Shape — це стабільність та впевненість у майбутньому.

Компанія 3Shape запрошує кваліфікованого головного бухгалтера на новостворену посаду в фінансовому департаменті. Успішний кандидат відповідатиме за ведення бухгалтерського обліку та поліпшення загальної системи обліку і звітності компанії. Глибокі знання та розуміння національних стандартів і положень щодо бухгалтерського обліку важливі для ефективного виконання цієї ролі, яка відкриває широкі можливості для особистісного та професійного зростання. Наразі команда фінансового департаменту в українському офісі складається з двох бухгалтерів, які займаються веденням бухгалтерії ФОП, та директора департаменту.

Обов’язки:

Ведення бухгалтерських операцій:

 • нарахування заробітних плат, податків та відповідних зборів;
 • підготовка і подання обов’язкової фінансової та податкової звітності (статистична звітність, декларації з податку на прибуток, об’єднаний звіт з ЄСВ та ПДФО);
 • ведення податкового календаря для забезпечення дотримання строків.

Облік і контроль:

 • контроль за управлінням грошовими потоками та розрахунками з контрагентами;
 • інвентаризація та облік основних засобів;
 • ведення кадрової документації (фінансова частина) та робота з первинною документацією, зокрема рахунки-фактури, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні тощо;
 • проведення бухгалтерських операцій в системі 1С (BAS), забезпечення точності та повноти звітів BS та PnL;
 • співпраця з компанією, що займається бухгалтерським аутсорсингом.

Дотримання нормативних вимог:

 • дотримання облікової політики та процедур;
 • володіння актуальною інформацією про особливості бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні;
 • відстеження змін у національному законодавстві щодо бухгалтерського обліку.

Фінансові операції та клієнтський банкінг:

 • вчасне проведення платежів та ведення транзакцій у клієнт-банку.

Постійне вдосконалення та проєктна робота:

 • участь у розробці та впровадженні політик і процедур бухгалтерського обліку;
 • участь в інших проєктах та завданнях за вказівкою директора фінансового департаменту;
 • допомога у складанні бюджету та прогнозуванні.

Вимоги:

 • вища освіта (спеціалізація «Фінанси» або «Бухгалтерський облік»);
 • досвід роботи від 5 років на посаді головного/старшого бухгалтера, бажано в компаніях, що займаються бухгалтерським аутсорсингом, або ІТ-компаніях;
 • глибокі знання та досвід у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні (зокрема податок на прибуток і ПДВ); знання та досвід роботи за МСФЗ буде перевагою;
 • досвідчений користувач 1C (BAS ERP) та Excel, включаючи зведені таблиці та формули;
 • володіння англійською мовою на рівні впевненого користувача;
 • відповідальність, уважність до деталей, аналітичне мислення.

Доєднуйтеся до нашої команди, якщо ви бажаєте:

· активно працювати задля якісних змін майбутнього стоматології;

· стати частиною дружньої команди професіоналів;

· постійно професійно зростати та розвиватися;

· підтримувати баланс між роботою та особистим життям;

· мати гнучкий графік з можливістю працювати дистанційно;

· корпоративні пільги: 24 робочих дні щорічної відпустки, медичне страхування, компенсація витрат за обіди, оплачувані лікарняні, у т.ч. по догляду за хворою дитиною, відпустки для догляду за дитиною тощо;

· комфортний офіс (не open space!) неподалік Національного технічного університету України «КПІ»;

· місця паркування для співробітників компанії

· періодичні відрядження до країн Європи;

· можливість стати частиною успіху, який компанія 3Shape створювала впродовж 22 років.

Бажаєте приєднатися до нашої команди та змінювати майбутнє стоматології разом з нами?

3Shape develops 3D scanners and software solutions that enable dental and hearing professionals to treat more people, more effectively. Our products are market leading innovative solutions that make a real difference in the lives of both patients and dental professionals around the world.

3Shape is headquartered in Copenhagen, with development teams in Denmark, Ukraine, North Macedonia and with a production site in Poland.

We are a global company with presence in Europe, Asia and the Americas. Founded in a year 2000, today, we serve customers in over 100 countries. Our growing talent pool of over 2000 employees spans 35+ nationalities .

3Shape as an employer is committed to Ukraine . Our UA office has a 16 year-old history, and we are continuing to grow, hire and take care of our employees even during the war in Ukraine. Among other actions, we support our employees who are called to the military service, as well as care about our employees’ mental health by implementing different supportive activities.

If you are looking for stability and confidence in your future, we are the right place for you.

The financial department at 3Shape is seeking a highly competent Chief Accountant to fill a newly created position. The successful candidate will assume responsibility for the accounting function within the department and enhance overall accountability. This role demands a solid understanding of local accounting policies and procedures and offers ample opportunities for personal and professional growth. Presently, the local financial department comprises two PE accountants and a Finance Manager.

Responsibilities:

Managing accounting Operations:

 • Accurately calculate salaries, taxes, and related contributions.
 • Prepare and submit mandatory financial and tax reports (statistical reports, CPT declaration, Combined Reporting of Personal Income Tax and Single Social Contribution).
 • Maintain a tax calendar to ensure compliance with deadlines.

Accounting and Control:

 • Oversee cash flow management and settlements with counterparties.
 • Conduct inventories and maintain fixed asset records.
 • Maintain personnel records and handle primary documentation, including invoices, takeover certificates, GDN, etc.
 • Posting accounting transactions within 1c system, insure of accuracy and completeness of BS and PnL
 • Collaborating with an outsourced accounting firm.

Regulatory Compliance:

 • Ensure adherence to accounting policies and procedures.
 • Stay updated on accounting and taxation specifics in Ukraine.
 • Stay updated with changes in local accounting regulations.

Financial Transactions and Client Banking:

 • Execute payments efficiently and handle client bank transactions,

Continuous Improvement and Projects:

 • Contribute to the creation and maintenance of accounting policies and procedures.
 • Undertake other assigned projects and tasks as directed by the Finance & Accounting Manager.
 • Assist in budgeting and forecasting activities

Requirements:

 • Hold a higher education degree in Finance or Accounting.
 • Possess 5+ years of experience as an Chief/Senior Accountant, preferably in accounting outsourcing companies or IT companies.
 • In-depth knowledge and experience with Ukrainian accounting and taxation practices, including CPT and VAT regulations. Experience with IFRS working is a plus
 • Proficient in using 1C (BAS ERP) and Excel, including pivot tables and formulas.
 • English proficiency at an intermediate level or higher.
 • Demonstrated responsibility, attention to detail, and good analytical skills.

Being the part of us means:

 • Meaningful work that helps to change the future of dentistry
 • Work in a unique professional, friendly and supportive environment
 • Constant professional growth and development
 • A healthy work-life balance
 • Possibility of flexible remote work
 • Comprehensive benefits incl. 24 working days of annual vacation; medical insurance; compensation of lunches; paid sick leaves and child sick leaves; maternity and paternity leaves etc
 • Good working conditions in a comfortable office (not open space!) near National Technical University «KPI»
 • A parking lot with free spaces for employees
 • Occasional business trips to Western Europe
 • Opportunity to become a part of the success that 3Shape has created over the past 22 years.

Want to join us and change the future of dentistry?

For more information, watch our corporate video youtu.be/38-_SfPBptw, visit our web-site: www.3shape.com or contact by email [email protected].

Information about our open vacancies you can find here: www.3shape.com/...​porate/Careers/#vacancies

You can follow us on social media :
www.facebook.com/3Shape
www.youtube.com/user/3shape