3Shape develops 3D scanners and software solutions that enable dental and hearing professionals to treat more people, more effectively. Our products are market leading innovative solutions that make a real difference in the lives of both patients and dental professionals around the world.
16 серпня 2022

CRM Developer / Розробник CRM-системи (вакансія неактивна)

Київ

Компанія 3Shape спеціалізується на розробці 3D-сканерів та програмних рішень, за допомогою яких фахівці у сфері стоматології та слухопротезування мають змогу надавати більш якісні послуги широкому колу пацієнтів. Наші продукти — це високотехнологічні інноваційні сканери та програмні CAD-рішення, які суттєво поліпшують життя пацієнтів та лікарів-стоматологів у всьому світі.

Головний офіс 3Shape знаходиться у Копенгагені. Команди розробників працюють у Данії, Україні, Північній Македонії. Виробництво компанії зосереджене у Польщі.

Компанія 3Shape є транснаціональною компанією з офісами в Європі, Азії, Північній та Південній Америці. Історія 3Shape розпочалася у 2000 році. Нині компанія надає послуги клієнтам у більш ніж 100 країнах та налічує понад 2000 співробітників більш ніж 35 національностей.

Компанія 3Shape — надійний роботодавець на українському ринку праці. Історія українського офісу розпочалася 16 років тому, і ми продовжуємо зростати, займаємося пошуком нових співробітників та щиро піклуємося про них навіть під час війни в Україні. Зокрема, ми надаємо оплачувану відпустку співробітникам, які призвані на військову службу, а також турбуємося про психічне здоров’я усіх колег та організовуємо ряд заходів для його підтримки.

Компанія 3Shape — це стабільність та впевненість у майбутньому.

Компанія 3Shape запрошує на роботу у київському офісі або дистанційно розробника CRM-системи.

Посада передбачає роботу з системою Dynamics CRM Online для забезпечення внутрішніх потреб компанії, зокрема удосконалення наявних рішень та створення нових, а також забезпечення інтеграції між CRM-системою та різними внутрішніми й зовнішніми системами.

Ключові обов’язки:

• розробка рішень для системи;

• робота над інтеграціями з іншими системами з використанням плагінів, циклів та логічних програм;

• створення плагінів та настроювання робочого циклу за допомогою C# та CRM SDK;

• написання індивідуальних настроювань системи з використанням JavaScript та TypeScript;

• розробка та настроювання порталів Power Portals для користування клієнтами;

• самостійне прийняття рішень, водночас вміння вчасно звернутися за допомогою до керівника;

• широка співпраця та ефективна взаємодія з ключовими зацікавленими сторонами в межах організації та на усіх її рівнях.

Основні вимоги:

• досвід роботи розробником CRM-системи від 3 років;

• знання JavaScript, TypeScript, C#, CRM SDK;

• знання Power Automate та Logic Apps;

• знання Power Portals (необов’язково, але буде перевагою);

• знання HTML, CSS буде перевагою;

• досвід роботи з SQL буде перевагою;

• досвід роботи з GitHub, Jira, Confluence;

• розвинені навички логічного мислення та вміння розв’язувати складні задачі;

• можливі відрядження тривалістю до 20 днів на рік.

Доєднуйтеся до нашої команди, якщо ви бажаєте:

 • активно працювати задля якісних змін майбутнього стоматології;
 • стати частиною дружньої команди професіоналів;
 • постійно професійно зростати та розвиватися;
 • підтримувати баланс між роботою та особистим життям;
 • мати гнучкий графік з можливістю працювати дистанційно;
 • корпоративні пільги: 24 робочих дні щорічної відпустки, медичне страхування, компенсація витрат за обіди, оплачувані лікарняні, у т.ч. по догляду за хворою дитиною, відпустки для догляду за дитиною тощо;
 • комфортний офіс (не open space!) неподалік Національного технічного університету України «КПІ»;
 • місця паркування для співробітників компанії
 • періодичні відрядження до країн Європи;
 • можливість стати частиною успіху, який компанія 3Shape створювала впродовж 22 років.

Бажаєте приєднатися до нашої команди та змінювати майбутнє стоматології разом з нами?

Щоб дізнатися більше, перегляньте наше корпоративне відео: youtu.be/38-_SfPBptw, вебсайт: www.3shape.com або напишіть нам [email protected].

Інформація про відкриті вакансії: www.3shape.com/...porate/Careers/#vacancies

Стежте за нами у соціальних мережах :

www.facebook.com/3Shape

www.facebook.com/Lifeat3shape

www.youtube.com/user/3shape

3Shape develops 3D scanners and software solutions that enable dental and hearing professionals to treat more people, more effectively. Our products are market leading innovative solutions that make a real difference in the lives of both patients and dental professionals around the world.

3Shape is headquartered in Copenhagen, with development teams in Denmark, Ukraine, North Macedonia and with a production site in Poland.

We are a global company with presence in Europe, Asia and the Americas. Founded in a year 2000, today, we serve customers in over 100 countries. Our growing talent pool of over 2000 employees spans 35+ nationalities .

3Shape as an employer is committed to Ukraine . Our UA office has a 16 year-old history, and we are continuing to grow, hire and take care of our employees even during the war in Ukraine. Among other actions, we offer a paid military leave to those called to the military service as well as care about our employees’ mental health by implementing different supportive activities.

If you are looking for stability and confidence in your future, we are the right place for you.

We are looking for a CRM Developer to work in our Kyiv office or remotely.

In your position you will be working with Dynamics CRM Online providing solution for internal needs. The nature of your work will be working on existing and new solutions as well as integrations between CRM and variety of internal and external systems.

Your key responsibilities will be:

• Solutions development for Dynamics CRM

• Work on integrations with other systems using plugins, flows and logic apps

• Create plugins and custom workflow activities using C# and CRM SDK

• Write custom front-end customizations for the system using JavaScript and TypeScript

• Develop and customize customer outfacing Power Portals

• Independently make decisions, while knowing when to escalate issues

• You will entail broad cross-organizational cooperation with the global stakeholders, build relations and make an impact at all levels within the organization

Job requirements:

• At least 3 years of expirience as CRM Developer

• Knowledge of JavaScript, TypeScript, C#, CRM SDK

• Knowledge of Power Automate and Logic Apps

• Knowledge of Power Portals would be a plus, but not a pre-requisite

• Knowledge of HTML, CSS is a plus

• Expirience with SQL is a plus

• Expirience with GitHub, Jira, Confluence

• Logical mindset and ability to solve complex problems

• Travel of 20 days per year must be expected

Being the part of us means:

 • Meaningful work that helps to change the future of dentistry
 • Work in a unique professional, friendly and supportive environment
 • Constant professional growth and development
 • A healthy work-life balance
 • Possibility of flexible remote work
 • Comprehensive benefits incl. 24 working days of annual vacation; medical insurance; compensation of lunches; paid sick leaves and child sick leaves; maternity and paternity leaves etc
 • Good working conditions in a comfortable office (not open space!) near National Technical University «KPI»
 • A parking lot with free spaces for employees
 • Occasional business trips to Western Europe
 • Opportunity to become a part of the success that 3Shape has created over the past 22 years.

Want to join us and change the future of dentistry?

For more information, watch our corporate video youtu.be/38-_SfPBptw, visit our web-site: www.3shape.com or contact by email [email protected].

Information about our open vacancies you can find here: www.3shape.com/...porate/Careers/#vacancies

You can follow us on social media :

www.facebook.com/3Shape

www.facebook.com/Lifeat3shape

www.youtube.com/user/3shape